BS Career Consultants, Amsterdam
BS Career Consultants, Amsterdam
Wij zijn behoorlijk no-nonsense

Bij het aannemen van een professionele en effectieve werkhouding speelt de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers een belangrijke rol. Onze benadering kenmerkt zich door een focus op twee terreinen:


  • Volwassen houding. Het vereist bewustwording van een medewerker om te zien dat hij of zij zelf een keuze maakt voor bepaald gedrag of een bepaalde houding. Wij trainen niet alleen ‘losse’ vaardigheden, maar het vermogen van medewerkers om de connectie te maken tussen zichzelf en die vaardigheden: hoe wil ík hierin staan, hoe kan ík voor mezelf de juiste werkomstandigheden creëren? Dit is empowering voor medewerkers, maar ook vitaal voor het bedrijf als geheel, doordat mensen hun werk als een keuze gaan ervaren in plaats van als een verplichting.

  • Zakelijke context. We zijn behoorlijk no‑nonsense en zien de ontwikkeling van medewerkers in een zakelijke context. Uiteindelijk trainen of coachen we mensen die beloond worden om bepaalde werkzaamheden naar behoren te verrichten. Dat mag een werkgever dus ook verwachten van zijn medewerkers. Met andere woorden: naast het persoonlijke belang van medewerkers houden we het belang van de opdrachtgever in het oog.

Bovenstaande visie werkt binnen bedrijven diep door. Het aanspreken op volwassenheid, verantwoordelijkheid voor de eigen rol, heeft bij zowel werknemer als werkgever een frisse, ‘ontnuchterende’ werking. Er ontstaat een bewustwording die de focus op ieders individuele belang overstijgt. Zo slaan wij een brug tussen de verschillende partijen met hun belangen, zodat er een synthese ontstaat en iedereen kan gaan voor het gezamenlijke doel: een gezond bedrijf met een prettige werksfeer.


Kenmerkend voor ons is dat we hierbij moeilijke onderwerpen niet schuwen. Juist in frictie en confrontatie schuilt vaak enorm veel energie. Wij hebben waardering voor die dynamiek, durven situaties te benoemen en blijven altijd down to earth. We houden wel van een beetje pit. Daarbij gaan we het liefst pragmatisch, resultaatgericht en met korte effectieve trajecten te werk. Dynamiek, humor en betrokkenheid zijn de sleutelwoorden.

NOLOC heeft BS Career Consultant erkend als Loopbaan Professional

BS Career Consultants
Nassaukade 91 huis
1052 CW Amsterdam

www.bscareerconsultants.nl
info@bscareerconsultants.nl

Tess Bode
telefoon: 06-22208578

Anne-Marie Schreurs
telefoon: 06-30898630