BS Career Consultants, Amsterdam
BS Career Consultants, Amsterdam
“Be yourself, there are plenty of others”

Ontwikkelen van een Professionele Identiteit


Doelstellingen

 • Verhogen zelfbewustzijn
 • Heldere profilering binnen organisatie
 • Inzicht in eigen kwaliteiten en valkuilen én hoe daar mee om te gaan.

Professionele Identiteit

Hoe kom je over en hoe wil je overkomen? Hoe beïnvloedt je dat?


Programma hoofdonderdelen

Bepalen Desired Identity, Undesired identity en Perceived Identity


Wat is jouw professionele uitstraling en wat wil je uitstralen? Feedbackoefening

 • Belang authenticiteit (doen alsof) en onafhankelijkheid
 • De eerste én de tweede indruk
 • Non-verbaal gedrag
 • Inzicht in eigen kwaliteiten en valkuilen (kernkwadranten)

Zichtbaarheid en profilering:

 • Belang van zichtbaar zijn
 • Waar liggen kansen voor jou?
 • Wat zijn bedreigingen voor jou?
 • Onder welke omstandigheden komt jouw professionele identiteit het beste tot zijn recht?

Hoe ga je om met verschillen tussen Desired en Undesired Identity?

 • Bewustwording verschillen
 • Stereotypering
 • Keuzes maken
 • Strategie bepalen: Social Interaction Management
 • Nut voor organisatie en jouzelf

Afsluiting: SMART-actieplan.


Voor meer informatie: neem contact met ons op!

NOLOC heeft BS Career Consultant erkend als Loopbaan Professional

BS Career Consultants
Nassaukade 91 huis
1052 CW Amsterdam

www.bscareerconsultants.nl
info@bscareerconsultants.nl

Tess Bode
telefoon: 06-22208578

Anne-Marie Schreurs
telefoon: 06-30898630