BS Career Consultants, Amsterdam
BS Career Consultants, Amsterdam
Intervisie voor Juristen

Regelmatig starten wij met nieuwe groepen. Locatie in overleg. Aanmelden kan per groep of individueel via info@bscareerconsultants.nl


Wat is intervisie?

In groepen van 4 of 5 tot maximaal 8 deelnemers worden werkgerelateerde onderwerpen besproken, veelal aan de hand van een concrete casus. Het gaat daarbij nadrukkelijk niet om inhoudelijke kwesties maar om persoonlijke vaardigheden. Het doel is elkaars professionaliteit en deskundigheid te bevorderen.


Waarom intervisie?

Juristen besteden in de regel veel aandacht aan inhoudelijke zaken. Voor het bespreken van andere zaken is meestal te weinig tijd en aandacht, terwijl de ervaring leert dat hier wél behoefte aan is.


Bij intervisie komt nu juist alles behalve de inhoud aan de orde. Op een gestructureerde manier, onder begeleiding, worden persoonlijke vaardigheden, ervaringen en werkwijzen aan de orde gesteld. In een veilige omgeving, met vakgenoten die begrijpen waar je het over hebt, vergroot je je zelfinzicht en leer je van de onderlinge uitwisseling van ervaringen.


Met andere woorden de positieve effecten van intervisie zijn:

  • verhogen kwaliteit en professionaliteit
  • geven zelfinzicht
  • aandacht en steun collega's
  • leren experimenteren
  • nuttige adviezen en oplossingen

Intervisiebijeenkomsten

Voor iedere bijeenkomst wordt aan twee deelnemers gevraagd een casus voor te bereiden. Deze casus wordt met behulp van een vaste methodiek besproken. Essentieel hierbij is de kunst van het vragenstellen! De (gekwalificeerde) begeleiders bewaken het proces en de inhoud. De volgende bijeenkomst wordt gereflecteerd op de besproken casus.


Aanbod

In de regel zijn er 4 of 5 tot maximaal 8 deelnemers en 3 tot 5 bijeenkomsten per jaar. Kosten: €  85,- exclusief btw per persoon per bijeenkomst van 2,5 uur per keer. Opleidingspunten (niet-juridisch) NOVA: twee punten per bijeenkomst


Intervisie wordt onderdeel van de voor advocaten verplichte Kwaliteitstoetsing die de NOvA zal invoeren (naar alle waarschijnlijkheid) per 1 januari 2020. Om aan de toets te voldoen zal dan 8 uur intervisie moeten worden gevolgd, waarvoor 4 punten kunnen worden opgevoerd.

NOLOC heeft BS Career Consultant erkend als Loopbaan Professional

BS Career Consultants
Nassaukade 91 huis
1052 CW Amsterdam

www.bscareerconsultants.nl
info@bscareerconsultants.nl

Tess Bode
telefoon: 06-22208578

Anne-Marie Schreurs
telefoon: 06-30898630