BS Career Consultants, Amsterdam
BS Career Consultants, Amsterdam
Groeien in je functie en kwaliteiten

Coachen op competenties


Doel

Je hebt inzicht in welke competenties voor jou van belang zijn, waar je kracht ligt en wat je aandachtspunten zijn.


  • Welke competenties gelden voor jouw functie en hoe scoor jij op deze competenties?
  • Hoe verhouden zich jouw persoonlijkheid, kennis, ervaring en vaardigheden tot de gewenste competenties?
  • Waar liggen je sterke punten en wat zijn je aandachtspunten?
  • Hoe komen jouw kernkwaliteiten tot uitdrukking in de interactie met anderen?
  • Hoe kun je de gewenste competenties (verder) ontwikkelen?
  • Wat zijn mogelijke overtuigingen die je belemmeren om goed te functioneren?
  • Wat zijn strategieën voor de dingen die minder ontwikkelbaar zijn?

Werkwijze

Het coachingstraject begint met een planningsgesprek, waarin afspraken gemaakt worden m.b.t. de te ontwikkelen competenties en over de frequentie en het aantal coachingsgesprekken. Halverwege het traject vindt een voortgangsgesprek plaats. Het traject eindigt met een beoordelingsgesprek. Er worden technieken en inzichten uit verschillende stromingen (o.a. oplossingsgerichte coaching, RET, STAR, Ysberg en kernkwadrant;) gebruikt, afgestemd op de te ontwikkelen competentie(s) en de persoon.


Voor meer informatie: neem contact met ons op!

NOLOC heeft BS Career Consultant erkend als Loopbaan Professional

BS Career Consultants
Nassaukade 91 huis
1052 CW Amsterdam

www.bscareerconsultants.nl
info@bscareerconsultants.nl

Tess Bode
telefoon: 06-22208578

Anne-Marie Schreurs
telefoon: 06-30898630